(la 01022006) -
PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 434 987
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 426 691
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 418 605
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 411 581
5. Inspector, inginer*); debutant S 391 -
6. Subinginer I S.S.D. 418 691
7. Subinginer II S.S.D. 411 556
8. Subinginer III S.S.D. 404 519
9. Subinginer debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 411 594
11. Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 404 507
12. Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 395 458
13. Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 369 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Mergi la:
SPORT UNITĂȚI SPORTIVE
* * *
AUTORITATEA VAMALĂ DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
* * *
NAVIGAȚIE UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
* * *
AGRICULTURĂ LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
* * *
PROTECȚIA MEDIULUI AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
* * *
AVIAȚIA SPORTIVĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI
* * *
ASISTENȚĂ SOCIALĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
* * *
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
* * *
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...