AEROCLUBUL ROMÂNIEI - Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate -
1.
Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 405 940
clasa a II-a 398 675
clasa a III-a 391 588
clasa a IV-a 384 553
clasa a V-a 376 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

Mergi la:
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT Funcții de execuție
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Personal tehnic aeronautic
Personal operativ aeronautic Funcții de execuție
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Personal tehnic aeronautic
Personal operativ aeronautic

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...