(în ianuarie 2006) -
NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 405 940
2 Şef mecanic instructor S 398 682
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 405 858
4 Şef mecanic S 398 694
5 Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician S 391 588
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 391 553
1 Ofiţer aspirant S 372 -
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 384 576
9 Căpitan M 384 529
10 Şef mecanic M 384 517
11 Dragor - şef M 384 506
12 Ofiţer punte M 376 482
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 376 471
14 Dragor M 369 436
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant M 351 -
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 384 506
17 Ofiţer RTG I M 376 459
18 Ofiţer RTG II M 369 424
19 Şef echipaj 369 494
20 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic 362 459
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 351 -
23 Scafandru autonom 376 553
24 Scafandru greu 369 506
25 Scafandru debutant 351 -
d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 398 694
27 Căpitan de port gradul I S 391 584
- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 376 529
29 Ofiţer de port gradul I M 384 506
30 Ofiţer de port gradul II M 376 459
31 Ofiţer de port debutant M 351 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

Mergi la:
CERCETARE UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ UNITĂȚI DE CULTURĂ
* * *
CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical*)
* * *
SPORT UNITĂȚI SPORTIVE
* * *
AUTORITATEA VAMALĂ DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
* * *
NAVIGAȚIE UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
* * *
AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
* * *
PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
* * *
AVIAȚIA SPORTIVĂ

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...