(la 01022006) - FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE -
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Guvernul României
1 Prim - ministru 6.344
2 Ministru de stat 5.844
3 Ministru 5.500
4 Ministru delegat 5.500
5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.032
6 Secretar de stat 4.813
7 Subsecretar de stat 4.063
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
8 Preşedinte 6.344
9 Vicepreşedinte 5.594
10 Preşedinte de secţie 5.157
11 Judecător 5.032
Curtea Constituţională
12 Preşedinte*) 6.344
13 Judecător*) 5.594
Consiliul Legislativ
14 Preşedinte consiliu 5.500
15 Preşedinte de secţie 5.157
Avocatul Poporului
16 Avocatul poporului 5.500
Curtea de Conturi
17 Preşedinte 6.344
18 Vicepreşedinte 5.594
19 Preşedinte de secţie 5.157
20 Consilier conturi 5.032
Secretariatul general al Guvernului
21 Secretar general al Guvernului 5.032
22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.813
23 Consilier de stat 4.813
Administraţia Prezidenţială
24 Consilier prezidenţial 5.500
25 Consilier de stat 4.813
Parlamentul României
26 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 5.032
27 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 4.813
Consiliul Concurenţei
28 Preşedinte 6.344
29 Vicepreşedinte 5.594
30 Consilier de concurenţă 5.157
Consiliul Naţional al Audiovizualului
31 Preşedinte 5.500
32 Membri 4.813
Cancelaria Primului - Ministru
33 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 5.500
34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.813
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
35 Preşedinte 5.500
36 Vicepreşedinte 5.032
37 Secretar al Consiliului 5.032
38 Membri 4.813

*) Se aplică și prevederile pct. 42 ale art. 1 din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Mergi la:
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...