(la 01022006) - FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE -
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor
Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1 Primar general al Capitalei 5.500
2 Viceprimar al Capitalei 4.589
3 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.757
4 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.733
5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.274
6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.221
7 Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) 4.484
8 Primar de municipiu (categoria I) 4.103
9 Primar de municipiu (categoria II) 3.734
10 Primar de municipiu (categoria III) 3.448
11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 3.938
12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.560
13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.229
14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 2.940
15 Primar de oraş (categoria I) 3.171
16 Primar de oraş (categoria II) 3.061
17 Primar de oraş (categoria III) 2.979
18 Viceprimar de oraş (categoria I) 2.625
19 Viceprimar de oraş (categoria II) 2.520
20 Viceprimar de oraş (categoria III) 2.468
21 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 2.381
22 Primar de comună (categoria I) 2.100
23 Primar de comună (categoria II) 1.995
24 Primar de comună (categoria III) 1.890
25 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 1.943
26 Viceprimar de comună (categoria I) 1.785
27 Viceprimar de comună (categoria II) 1.733
28 Viceprimar de comună (categoria III) 1.680
Mergi la:
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...