(în ianuarie 2006) -
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
1 Şef departament, director general 55
2 Director, şef sector, şef compartiment 50
3 Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 40
4 Şef serviciu, şef secţie 30
5 Şef birou, şef oficiu, şef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar şef divizie 30
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Nr. crt. Funcţia*) Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar şef secţie 40
2 Comisar şef secţie adjunct 30
3 Comisar şef secţie divizie 25
1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
- Administraţia finanţelor publice a municipiului
1 Director administraţie financiară 40
2 Director adjunct administraţie financiară 30
- Administraţia finanţelor publice a oraşului
3 Şef administraţie 30
- Administraţia finanţelor publice a comunei
4 Şef administraţie 25
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
2.1. Inspectoratul şcolar*)
1 Inspector şcolar general 45 55
2 Inspector şcolar general adjunct 35 45
3 Inspector şcolar de specialitate 30 40
4 Inspector şcolar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
1 Şef departament*), arhitect şef**) 55
2 Arhitect - şef adjunct***) 50
3 Şef filială, şef corp control comercial I 30
4 Şef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
1 Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) 30
2 Şef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Şef percepţie 25
2 Şef birou 15
1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti
****) Se utilizează la oraşe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii şi Cultelor
1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
1 Redactor - şef 40
2 Redactor - şef adjunct 30
3 Şef redacţie, secretar general de redacţie 25
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică. 10
2 Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă. 10
3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenţia Naţională pentru Sport
2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
1 Preşedinte federaţie 30
2 Secretar general federaţie 25
2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
2.2.1. Cluburi
1 Preşedinte club 20
2 Vicepreşedinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1 Şef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
1 Căpitan şef port 20
2 Şef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizaţie de 3 lei/oră de scufundare.
3.3. Aviaţie sportivă
3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice
1 Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 30
2 Şef sector tehnic 15
3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie 30
3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizaţia
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 3 lei/oră de zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 2 lei /start
3 Salturi cu paraşuta 8 lei /salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 2 lei/aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Şef oficiu*), inspector şef*) 40
2 Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Inspector şef*) 40
*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
3 Secretar ştiinţific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
1 Director centru de perfecţionare 30
2 Director adjunct centru de perfecţionare 25
3 Director centru de calificare şi recalificare 30
4 Şef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Şef birou vamal 30
2 Şef adjunct birou vamal 25
3 Şef tură, şef sector 20
Mergi la:
AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
* * *
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
* * *
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
* * *
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE
* * *
FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
* * *

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...