(la 01092006) - ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României) -
III.
Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 2.433
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 581 1.325
2 Comisar principal I S 529 1.160
3 Comisar principal II S 487 1.051
4 Comisar principal III S 471 942
5 Comisar principal IV S 462 915
6 Comisar debutant S 439 -
7 Comisar principal I S.S.D. 471 1.051
8 Comisar principal II S.S.D. 462 942
9 Comisar principal III S.S.D. 453 845
10 Comisar debutant S.S.D. 416 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar I A M 479 710
12 Comisar I M 462 629
13 Comisar II M 453 574
14 Comisar III M 445 520
15 Comisar debutant M 414 -

Audit intern

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.348 1.901
2 Auditor - expert S 940 1.492
3 Auditor - inspector S 666 1.219
4 Auditor - asistent S 529 1.084

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Casier trezorier I M 453 547
2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 445 480
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 414 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Ministru consilier S 581 2.128*)
2 Consilier economic S 546 1.161
3 Secretar economic I S 497 1.052
4 Secretar economic II S 462 942
5 Secretar economic III S 453 845
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere I M 462 589
2 Referent transmitere II M 453 534
3 Referent transmitere III M 445 480
4 Referent debutant M 414 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 471 942
2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 462 845
3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 453 765
4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 416 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Arhivist gradul IA S 581 1.325
2 Arhivist gradul I S 529 1.160
3 Arhivist gradul II S 487 1.051
4 Arhivist gradul III S 471 942
5 Arhivist gradul IV S 462 845
6 Arhivist debutant S 439 -
7 Arhivist gradul IA SSD 479 1.160
8 Arhivist gradul I SSD 471 942
9 Arhivist gradul II SSD 462 845
10 Arhivist gradul III SSD 453 765
11 Arhivist debutant SSD 416 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Arhivar IA M 479 676
13 Arhivar I M 471 588
14 Arhivar II M 462 546
15 Arhivar III M 453 479
16 Arhivar debutant M 414 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Modificări (1)

Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Asistent-şef SSD 516 1.111
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Asistent-şef PL 482 974
3 Asistent-şef M 471 894
Mergi la:
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
Proiectare
Unități de informatică
Administrația publică locală
Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)
Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale^1 ), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului
Funcții specifice unor ministere
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...