(în ianuarie 2006) - ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR -
Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 391 534
2 Stenodactilograf I M 384 452
3 Stenodactilograf II M 376 414
4 Stenodactilograf debutant M 351 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 -
12 Administrator I M 384 539
13 Administrator II M 376 490
14 Administrator III M 369 442
15 Şef depozit I M 376 485
16 Şef depozit II M 369 442
17 Casier, magaziner; I M 376 474
18 Casier, magaziner; II M; G 369 425
19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 384 463
21 Funcţionar, arhivar; II M 376 425
22 Funcţionar, arhivar; III M 369 387
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 351 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 362 425
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376
27 Maistru I 376 523
28 Maistru II 369 485
29 Şofer IA***) 390 620
30 Şofer I***) 383 543
31 Şofer II****) 369 512
32 Muncitor calificat I 405 512
33 Muncitor calificat II 398 485
34 Muncitor calificat III 391 452
35 Muncitor calificat IV 384 425
36 Muncitor calificat V 376 392
37 Muncitor calificat VI 369 384
38 Muncitor necalificat 362 376

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei.

Mergi la:
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...