Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate - Personal navigant și tehnic navigant profesionist -
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 426 987
clasa a II-a 418 709
clasa a III-a 411 618
clasa a IV-a 404 581
clasa a V-a 395 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

Mergi la:
Funcții specifice Arhivelor Naționale
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Funcții de execuție
Funcții de execuție
Funcții specifice Arhivelor Naționale
Funcții de execuție
Funcții de execuție
Funcții de execuție
Funcții de execuție
Funcții specifice Arhivelor Naționale
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Funcții de execuție
Funcții de execuție
Funcții de execuție

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...