ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României) - Salarii de bază pentru funcții de specialitate*) -
B.
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 548 1.250
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 499 1.094
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 459 991
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 444 888
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 435 797
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 414 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 451 1.094
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 444 888
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 435 797
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 427 721
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 548 1.250
13 Consilier juridic gradul I S 499 1.094
14 Consilier juridic gradul II S 459 991
15 Consilier juridic gradul III S 444 888
16 Consilier juridic gradul IV S 435 797
17 Consilier juridic debutant S 414 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 451 637
19 Referent I M 444 554
20 Referent II M 435 515
21 Referent III M 427 451
22 Referent IV M 419 429
23 Referent debutant M 390 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

Mergi la:
Funcții de conducere
Funcții de execuție
Funcții de conducere specifice
Funcții de execuție de specialitate specifice
Funcții de conducere
Funcții de execuție
Funcții de conducere specifice
Funcții de execuție de specialitate specifice
Funcții de conducere
Funcții de execuție
Funcții de conducere specifice
Funcții de execuție de specialitate specifice

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...