(la 01022006) -
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 436 774
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 428 709
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 408 -
4 Medic primar S 630 1.283
5 Medic specialist S 539 918
6 Medic S 411 805
7 Medic stagiar S 394 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 426 956
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 418 755
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 411 629
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 391 -
12 Profesor C.F.M principal S 436 774
13 Profesor C.F.M, S 428 709
14 Profesor C.F.M debutant S 408 -
15 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 428 746
16 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 420 667
17 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 386 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 428 735
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 420 650
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 386 -
21 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 420 735
22 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 412 657
23 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 385 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 420 683
25 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 412 578
26 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 385 -
27 Soră medicală principală**) M 410 615
28 Soră medicală**) M 403 513
29 Soră medicală debutantă**) M 375 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Infirmieră, agent D.D.D. G 391 407
2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 372 -
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 384 407

NOTĂ

Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

Mergi la:
NAVIGAȚIE UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
* * *
AGRICULTURĂ LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
* * *
PROTECȚIA MEDIULUI AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
* * *
AVIAȚIA SPORTIVĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI
* * *
ASISTENȚĂ SOCIALĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
* * *
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
* * *
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
* * *

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...