(în ianuarie 2006) -
AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 405 940
clasa a II-a 398 675
clasa a III-a 391 588
clasa a IV-a 384 553
clasa a V-a 376 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1 Inginer de aviaţie S
clasa I 413 940
clasa a II-a 405 670
clasa a III-a 398 588
clasa a IV-a 391 553
debutant 372 -
2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 398 565
clasa a II-a 391 517
clasa a III-a 384 471
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă
clasa I 405 600
clasa a II-a 398 517
clasa a III-a 391 459
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) M Şcoală profesională
clasa I 398 565
clasa a II-a 391 494
clasa a III-a 384 459
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
5 Maistru de aviaţie Şcoală de maiştri aviaţie
clasa I 391 611
clasa a II-a 384 565
clasa a III-a 376 482

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 413 940
gradul II 405 670
gradul III 398 588
gradul IV 391 553
debutant 372 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 384 506
II 376 459
debutant 351 -
3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 384 565
II 376 506
III 369 459
4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M + curs de calificare
I 391 517
II 384 471
III 376 436
debutant 351 -

NOTĂ:

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

Mergi la:
* * *
AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
* * *
PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
* * *
AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
* * *
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
* * *
ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
* * *
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...