(la 01092006) -
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 487 1007
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 479 890
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 471 773
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 462 701
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 439 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 471 716
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 462 618
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 453 557
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 416 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 581 1.123
11 Consilier juridic gradul I S 529 1.007
12 Consilier juridic gradul II S 479 890
13 Consilier juridic gradul III S 471 773
14 Consilier juridic gradul IV S 462 673
15 Consilier juridic debutant S 439 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 471 658
17 Referent, inspector; I M 462 614
18 Referent, inspector; II M 453 555
19 Referent, inspector; III M 445 511
20 Referent, inspector; debutant M 414 -
21 Agent agricol I M 453 544
22 Agent agricol II M; G 445 511
23 Agent agricol III M; G 436 471
24 Agent agricol debutant M; G 414 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
1 Secretar 2.674

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
2 Secretar 2.546 2.374

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3 Municipii
- secretar 2.117 1.917 1.745 1.574
*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
4 Oraşe
- secretar - 1.409 1.346 1.314
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 15000 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
5 Comune
- secretar 1.309 1.050 986 954

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

Mergi la:
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE
* * *
FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
* * *
CONSILIUL CONCURENȚEI
* * *
CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ
* * *
CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...