ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României) | Ordonanță 3/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

(la 01022006) -
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1),
aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 2.522
2 Secretar general adjunct S 2.270

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 548 1.250
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 499 1.094
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 459 991
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 444 888
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 435 797
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 414 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 451 1.094
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 444 888
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 435 797
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 427 721
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 548 1.250
13 Consilier juridic gradul I S 499 1.094
14 Consilier juridic gradul II S 459 991
15 Consilier juridic gradul III S 444 888
16 Consilier juridic gradul IV S 435 797
17 Consilier juridic debutant S 414 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 451 637
19 Referent I M 444 554
20 Referent II M 435 515
21 Referent III M 427 451
22 Referent IV M 419 429
23 Referent debutant M 390 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și
Consiliului Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Şef departament, director general S 2.177

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 499 1.094
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 419 914
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 411 797
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 411 914
6 Director de cabinet S 847 1.991
7 Consilier S 847 1.991
8 Expert S 821 1.813
9 Consultant S 561 1.222
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 411 669

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 2.295
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 548 1.250
2 Comisar principal I S 499 1.094
3 Comisar principal II S 459 991
4 Comisar principal III S 444 888
5 Comisar principal IV S 435 863
6 Comisar debutant S 414 -
7 Comisar principal I S.S.D. 444 991
8 Comisar principal II S.S.D. 435 888
9 Comisar principal III S.S.D. 427 797
10 Comisar debutant S.S.D. 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 451 669
12 Comisar I M 435 593
13 Comisar II M 427 541
14 Comisar III M 419 490
15 Comisar debutant M 390 -
Audit intern
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.271 1.793
2 Auditor - expert S 886 1.407
3 Auditor - inspector S 628 1.150
4 Auditor - asistent S 499 1.022

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Casier trezorier I M 427 516
2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 419 452
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 390 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Ministru consilier S 548 2.007*)
2 Consilier economic S 515 1.095
3 Secretar economic I S 468 992
4 Secretar economic II S 435 888
5 Secretar economic III S 427 797
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere I M 435 555
2 Referent transmitere II M 427 503
3 Referent transmitere III M 419 452
4 Referent debutant M 390 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 444 888
2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 435 797
3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 427 721
4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 392 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Arhivist gradul IA S 548 1.250
2 Arhivist gradul I S 499 1.094
3 Arhivist gradul II S 459 991
4 Arhivist gradul III S 444 888
5 Arhivist gradul IV S 435 797
6 Arhivist debutant S 414 -
7 Arhivist gradul IA SSD 451 1.094
8 Arhivist gradul I SSD 444 888
9 Arhivist gradul II SSD 435 797
10 Arhivist gradul III SSD 427 721
11 Arhivist debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Arhivar IA M 451 637
13 Arhivar I M 444 554
14 Arhivar II M 435 515
15 Arhivar III M 427 451
16 Arhivar debutant M 390 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Modificări (1)

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Asistent-şef SSD 486 1.048
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Asistent-şef PL 454 918
3 Asistent-şef M 444 843
Mergi la:
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE
INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
* * *
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE
* * *
FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
* * *
CONSILIUL CONCURENȚEI
* * *
CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...