Uzul de arme letale | Lege 23/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Folosirea armelor, a muniției și dispozitivelor militare CAPITOLUL IV Uzul de arme neletale

CAPITOLUL III Uzul de arme letale

Art. 9. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, dotați cu arme letale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, după ce s-a făcut somația legală, în următoarele situații:

a) împotriva celor care atacă locurile de deținere ori perimetrele sau zonele păzite, vizibil delimitate;

b) împotriva celor care, prin actul săvârșit, pun în pericol viața ori integritatea corporală a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, persoanelor private de libertate sau obiectivul păzit;

c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din locurile de deținere, perimetrele sau zonele păzite, vizibil delimitate, clădiri sau sedii cu altă destinație decât cea de deținere;

d) împotriva persoanelor care atacă orice imobil sau mijloc de transport din administrarea sau folosința unităților sistemului administrației penitenciare;

e) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflați în stare legală de deținere, dacă aceștia pun în pericol viața unei persoane sau nu pot fi opriți prin alte mijloace;

f) în timpul acțiunilor de urmărire, descoperire și capturare a persoanelor private de libertate evadate, dacă acestea pun în pericol viața unei persoane sau nu pot fi oprite prin alte mijloace;

g) împotriva persoanei sau grupurilor de persoane care încearcă să pătrundă fără drept și prin violență în perimetrele, clădirile, construcțiile sau mijloacele de transport din administrarea sau utilizarea unităților sistemului administrației penitenciare;

h) împotriva celor care atacă sau împiedică funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare să execute misiunile specifice;

i) în executarea intervenției realizate în scopul prevenirii, reducerii sau eliminării riscului de producere a unor atacuri teroriste asupra factorilor umani și/sau materiali din sistemul penitenciar;

j) împotriva celor care atacă funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și/sau membrii celorlalte structuri din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, atunci când se execută misiuni în cooperare;

k) împotriva oricărui vehicul folosit de persoane care săvârșesc faptele prevăzute la lit. a)-j), precum și împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească, dacă acesta pune în pericol viața unei persoane sau nu poate fi oprit prin alte mijloace;

l) împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, a persoanelor private de libertate ori integritatea bunurilor aparținând sistemului penitenciar și a căror acțiune nu poate fi împiedicată prin alte mijloace.

(2) Somația se face prin cuvântul: "Stai!". În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcție sigură care să nu pericliteze viața, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și g) se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanților, somația: "Părăsiți . . . . . . . . . ., vom folosi arme letale!".

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. k) se execută mai întâi un foc în plan vertical sau într-o altă direcție sigură care să nu pericliteze viața, integritatea corporală ori bunurile oricărei persoane, iar apoi se trage asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea vehiculului, în scopul imobilizării acestuia. În mod excepțional, în situația în care imobilizarea vehiculului nu s-a putut realiza, se poate executa foc împotriva conducătorului acestuia, dacă acesta pune în pericol, în mod iminent, viața unei persoane sau obiectivul păzit.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. l) somația se face numai dacă animalul este însoțit și se adresează însoțitorului acestuia.

Art. 10. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, dotați cu arme letale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au dreptul de a face uz de armă, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta:

a) în caz de legitimă apărare;

b) în caz de stare de necesitate.

Art. 11. -

(1) Uzul de armă, în condițiile și situațiile prevăzute în prezenta lege, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

(2) Dacă uzul de armă și-a atins scopul prevăzut la alin. (1), se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

(3) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare care a făcut uz de armă este obligat, dacă pericolul nu mai subzistă, să acționeze imediat, pentru a se acorda primul ajutor persoanei rănite. Când situația nu permite acest lucru, solicită personal specializat.

Art. 12. -

Uzul de armă împotriva femeilor și bătrânilor trebuie evitat, pe cât posibil.

Art. 13. -

Se interzice uzul de armă letală:

a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și persoanelor cu semne vădite de invaliditate, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane;

b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...