Dispoziții generale | Lege 23/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Folosirea armelor, a muniției și dispozitivelor militare

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează deținerea, portul, folosirea armelor, dispozitivelor militare și a munițiilor aferente acestora, în sistemul administrației penitenciare.

Art. 2. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să dețină și să folosească arme letale, arme neletale, dispozitive militare, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, conform statelor de organizare, programelor de înzestrare și responsabilităților pe care le au, potrivit reglementărilor specifice.

(2) Portul și uzul armelor în sistemul administrației penitenciare se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Armele, dispozitivele militare și munițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt destinate instruirii și exercitării atribuțiilor de serviciu stabilite potrivit legii, având caracteristici tehnico-tactice care să permită realizarea obiectivelor stabilite, cu respectarea reglementărilor internaționale, europene și naționale.

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) act ostil - orice acțiune sau folosire a forței îndreptată împotriva unităților din sistemul penitenciar ori a mijloacelor de transport aparținând acestora, împotriva funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, a persoanelor private de libertate aflate în custodie sau a personalului celorlalte structuri cu care se execută misiuni în cooperare, care urmărește împiedicarea îndeplinirii misiunilor specifice;

b) armă - obiectul sau dispozitivul definit la art. 2 pct. I.1 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) armă letală - arma definită la art. 2 pct. II.2 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) armă neletală - arma definită la art. 2 pct. II.3 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) dispozitive militare - dispozitivul prevăzut la art. 3 lit. c) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României;

f) uz de armă - executarea tragerii cu o armă.

Art. 5. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate pot efectua următoarele operațiuni cu arme, dispozitive militare și muniții:

a) achiziționare;

b) transport;

c) depozitare;

d) înstrăinare;

e) reparare;

f) casare.

(2) Procedurile de efectuare a operațiunilor prevăzute la alin. (1) și normele specifice privind evidența, portul, folosirea și controlul stării tehnice a armelor, dispozitivelor militare și munițiilor se reglementează prin ordin al ministrului justiției.

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...