Dispoziții finale | Lege 23/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Uzul de arme neletale

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au obligația de a organiza, periodic, sesiuni de formare profesională, pentru toți funcționarii publici cu statut special, pentru dobândirea unui comportament reflex privind uzul de armă, în conformitate cu normele legale, precum și cu privire la modul de reacție în astfel de situații.

(2) Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se reglementează prin ordin al ministrului justiției.

Art. 19. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt autorizați ca, în situațiile prevăzute la art. 9, 10, 14 și 15, să rețină, să legitimeze și să predea organelor în drept, de îndată, persoanele imobilizate, altele decât persoanele private de libertate, ca urmare a executării somațiilor sau a uzului de armă.

Art. 20. -

În cazuri temeinic justificate, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la propunerea motivată a directorului de unitate și cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pot deține asupra lor arme letale sau neletale aparținând unității, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului justiției.

Art. 21. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au făcut uz de armă sunt obligați să anunțe această situație, pe cale ierarhică, de îndată ce situația o permite. Imediat ce este posibil, informarea se va face și în scris.

(2) Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz, directorul unității subordonate ori înlocuitorul legal al acestora este obligat să anunțe de îndată procurorul competent.

(3) Folosirea armamentului din dotare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în condițiile și în cazurile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al faptei și răspunderea civilă pentru pagubele produse.

Acesta este un fragment din Legea nr. 23/2016 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...