Ministerul Sănătății Publice

Norma privind suspendarea activității spitalelor care nu respectă condițiile prevăzute de autorizația sanitară de funcționare din 09.10.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 23 octombrie 2006.

În vigoare de la 23 octombrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Activitatea unui spital poate fi suspendată în următoarele circumstanțe:

a) nerespectarea structurii organizatorice aprobate prin ordin de ministrul sănătății publice, potrivit titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare. Dacă după expirarea termenului acordat pentru remedierea deficiențelor spitalul nu se conformează, inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București, va proceda la retragerea autorizației sanitare de funcționare;

b) modificarea obiectului de activitate sau a structurii funcționale a spitalului față de ceea ce este prevăzut în autorizația sanitară de funcționare în temeiul căreia spitalul își desfășoară activitatea. Dacă după expirarea termenului acordat pentru remedierea deficiențelor spitalul nu se conformează, inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București, va proceda la retragerea autorizației sanitare de funcționare;

c) nerespectarea programului de conformare cuprins în autorizația sanitară de funcționare eliberată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) neconformarea cu normele de igienă spitalicească reglementate de prevederile legale în vigoare, în special cele vizând: aprovizionarea cu apă curentă caldă și rece, asigurarea microclimatului, evacuarea deșeurilor menajere, neutralizarea deșeurilor periculoase provenite din activitățile medicale, sterilizarea instrumentarului și a materialului moale, curățenia și dezinfecția, spălarea lenjeriei de spital;

e) executarea lucrărilor de șantier în prezența bolnavilor, fără întreruperea asistenței medicale în zona respectivă de spital;

f) inexistența planului anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și a serviciilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. -

Poate fi suspendată activitatea întregului spital sau doar a anumitor compartimente, secții, laboratoare, servicii de diagnostic și tratament, servicii de asistență prespitalicească și de transport de urgență sau a altor structuri ale spitalului, aprobate prin ordin de ministrul sănătății publice.

Art. 3. -

(1) Decizia de suspendare temporară a activității spitalului, compartimentului, secției, laboratorului, serviciului de diagnostic și tratament, serviciului de asistență prespitalicească și de transport de urgență sau a altor structuri ale spitalului, aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice, este emisă de inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București, va notifica decizia de suspendare Ministerului Sănătății Publice, autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, și autorităților administrației publice locale.

Art. 4. -

(1) Reluarea activității se va face numai după remedierea deficiențelor care au dus la suspendarea activității și emiterea deciziei de reluare a activității de către inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București.

(2) În cazul retragerii autorizației sanitare de funcționare, pentru reluarea activității reprezentantul legal al spitalului solicită autorității de sănătate publică, respectiv a municipiului București, procedura de evaluare în vederea reautorizării, iar activitatea va fi reluată numai după emiterea noii autorizații sanitare de funcționare.

(3) Inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București, va notifica Ministerului Sănătății Publice, autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, precum și casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București decizia de reluare a activității.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...