Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Memorandumul de înțelegere între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Republica Kenya privind cooperarea în domeniul protecției mediului din 22.08.2006 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Republica Kenya, denumite în continuare părți,

recunoscând că multe probleme de mediu sunt de natură transfrontieră și necesită cooperare internațională și că o cooperare între autoritățile naționale de mediu poate fi un avantaj reciproc la nivel național, regional și global,

fiind conștiente că implementarea principiilor Agendei 21 reprezintă o cale de realizare a obiectivelor dezvoltării durabile,

dorind să consolideze cooperarea în cadrul convențiilor internaționale relevante la care părțile sau statele acestora sunt părți și în conformitate cu documentul final al Summitului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă (SMDD), Johannesburg 2002,

ținând seama de nevoia unei mai strânse cooperări științifice și tehnice în vederea protecției mediului și conservării resurselor naturale,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a reduce poluarea mediului și pentru a acționa în vederea asigurării dezvoltării durabile și a managementului resurselor naturale, pe baza egalității, reciprocității și beneficiului reciproc, părțile vor dezvolta și vor promova cooperarea în domeniul conservării și protecției mediului, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie.

ARTICOLUL 2

Principalele domenii de cooperare vor fi următoarele:

a) conservarea diversității biologice, managementul și dezvoltarea unor programe și proiecte comune pentru implementarea convențiilor internaționale relevante la care România și Kenya sunt părți;

b) managementul deșeurilor și substanțelor chimice periculoase;

c) adoptarea unui sistem integrat pentru a preveni, reduce și controla poluarea aerului;

d) dezvoltarea unui sistem educațional pentru protecția mediului și conservarea resurselor naturale.

ARTICOLUL 3

Părțile vor coopera prin următoarele forme:

- organizarea unor vizite de studiu, seminarii, simpozioane, expoziții;

- cursuri și schimb de specialiști;

- schimb de informații și date științifice și tehnice, precum și de rezultate relevante în domeniul cercetării;

- cercetări tehnico-științifice comune și elaborarea de proiecte comune;

- orice alte forme de cooperare considerate necesare de către părți.

ARTICOLUL 4

Părțile, acționând în limitele competenței lor și în conformitate cu legislațiile lor naționale relevante, vor oferi sprijin în stabilirea relațiilor directe între alți factori interesați în țările lor, de a iniția programe și/sau proiecte comune în domeniul protecției mediului și conservării resurselor naturale.

ARTICOLUL 5

1. Părțile vor stabili programe de lucru anuale care vor detalia domeniile și acțiunile convenite prin prezentul memorandum de înțelegere și vor examina sistematic rezultatele acestora.

2. Sarcina coordonării și a secretariatului pentru aplicarea corespunzătoare a acestor programe va fi îndeplinită de Direcția integrare europeană, politici comunitare și cooperare internațională - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și de Autoritatea Națională pentru Managementul Mediului - Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Kenya.

3. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înțelegere, părțile își vor notifica reciproc numele coordonatorilor lor.

4. Fiecare parte poate desemna oricând un înlocuitor al coordonatorului său și va notifica în scris cealaltă parte.

ARTICOLUL 6

1. Anual va fi organizată o întâlnire a reprezentanților părților pentru a evalua implementarea programelor de lucru anuale. În acest forum se pot discuta și alte aspecte care nu sunt strict legate de programul de lucru, dar care pot fi în interesul ambelor părți.

2. Aceste întâlniri se vor organiza alternativ în România și Kenya.

ARTICOLUL 7

1. Costurile legate de transportul extern și diurnă ale experților care participă la implementarea programelor de lucru sau la alte acțiuni convenite în cadrul prezentului memorandum de înțelegere vor fi suportate de partea trimițătoare, dacă nu a fost stabilit altfel.

2. Costurile de cazare și transport local în țara gazdă vor fi asigurate de către aceasta, dacă nu a fost stabilit altfel.

ARTICOLUL 8

Prezentul memorandum de înțelegere nu va fi interpretat astfel încât să prejudicieze drepturile și obligațiile părților, care rezultă din alte acorduri în vigoare, încheiate de fiecare dintre părți sau de către statele de care aparțin, în conformitate cu dreptul internațional.

ARTICOLUL 9

Orice divergență care poate apărea din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înțelegere va fi soluționată prin consultări între părți.

ARTICOLUL 10

1. Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise, prin care părțile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Prezentul memorandum de înțelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani, după care valabilitatea sa va fi extinsă în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, cu excepția cazului în care oricare dintre părți își notifică în scris intenția privind încetarea valabilității memorandumului de înțelegere cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

3. Prezentul memorandum de înțelegere poate fi completat sau modificat prin acordul părților. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită în primul paragraf al acestui articol.

Semnat la Nairobi la 22 august 2006, în două exemplare originale în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Ministrul mediului și gospodăririi Ministrul mediului și resurselor
apelor din România, naturale din Republica Kenya,
Sulfina Barbu Kivutha Kibwana

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...