Comisia Europeană

Memorandumul de finanțare între Comisia Europeană și Guvernul României privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în zonele învecinate, județul Bacău, România" din 10.03.2006

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 august 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007

MEMORANDUM DE FINANȚARE

Comisia Europeană, denumită în continuare "Comisia", acționând în numele și pentru Comunitatea Europeană, denumită în continuare "Comunitatea", reprezentată prin dl. Graham Meadows, Director General pentru Politici Regionale,

pe de o parte și

Guvernul României, denumit în continuare "Beneficiarul",

pe de altă parte,

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

ARTICOLUL 1

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2, va fi implementată cu respectarea condițiilor generale prevăzute în anexa la Acordul cadru semnat între Comisie și Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum și ale anexelor la acesta.

ARTICOLUL 2 Identificarea măsurii

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistenței financiare nerambursabile, la finanțarea următoarei măsuri, descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2004/RO/16/P/PE/007
Denumirea măsurii: "Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în zonele învecinate"
Durata: Data începerii: data semnării memorandumului de finanțare de către Comisie
Data finalizării: 31 decembrie 2010
Localizarea: Județul Bacău
Grupul: Regiunea Nord-Est

ARTICOLUL 3 Angajamentul

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistenței financiare nerambursabile vor fi de 20.000.000 euro.

2. Procentul corespunzător asistenței acordate de către Comunitate pentru această măsură este stabilit la 75% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul financiar din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistenței asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 15.000.000 euro.

4. O sumă de 12.000.000 euro este angajată din bugetul pentru anul 2005 din linia bugetară 13.050.101. Angajamentele privind tranșele ulterioare se vor baza pe planul financiar inițial sau revizuit al măsurii, în funcție de stadiul implementării măsurii și de disponibilitățile bugetare.

ARTICOLUL 4 Plățile

1. Asistența comunitară va acoperi plățile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar și pentru care s-a alocat în mod specific finanțarea necesară. Aceste plăți trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...