Comisia Europeană

Memorandumul de finanțare între Comisia Europeană și Guvernul României privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reconstrucția secțiunilor de infrastructură feroviară și rutieră distruse de inundații în lunile iulie și august 2005 în județele Giurgiu, Vrancea și Bacău, România" din 02.02.2006

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 august 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Măsura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PT/002

MEMORANDUM DE FINANȚARE

Comisia Europeană, denumită în continuare "Comisia", acționând în numele și pentru Comunitatea Europeană, denumită în continuare "Comunitatea", reprezentată prin doamna Hubner, Comisarul pentru Politici Regionale,

pe de o parte, și

Guvernul României, denumit în continuare "Beneficiarul"

pe de altă parte,

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

ARTICOLUL 1

Măsura la care se face referire în art. 2, va fi implementată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea condițiilor generale prevăzute în anexa la Acordul cadru semnat între Comisie și Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum și ale anexelor la acesta.

ARTICOLUL 2 Identificarea măsurii

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistenței financiare nerambursabile, la finanțarea următoarei măsuri descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2005/RO/16/P/PT/002
Denumirea măsurii: Reconstrucția secțiunilor de infrastructură feroviară și rutieră distruse de inundații în lunile iulie și august 2005
Durata: Data începerii: data semnării memorandumului de finanțare de către Comisie
Data finalizării: 31 decembrie 2009
Localizare: Giurgiu, Vrancea și Bacău, în estul României (județul Giurgiu se află în Regiunea 3 Sud-Muntenia, județul Vrancea se află în Regiunea 2 Sud-Est și județul Bacău se află în Regiunea 1 Nord-Est)
Grupul: TEN-T, Coridorul IX (cale ferată și drumuri), drumuri care fac legătura cu Coridorul IX

ARTICOLUL 3 Angajamentul

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistenței financiare nerambursabile vor fi de 57.750.000 euro;

2. Procentul corespunzător asistenței acordate de către Comunitate pentru această măsură este stabilit la 85% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul financiar din anexa nr. II;

3. Valoarea maximă a asistenței asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 49.087.500 euro;

4. O sumă de 24.543.750 euro este angajată din bugetul pentru anul 2005 din linia bugetară 13.050.101. Angajamentele privind tranșele ulterioare se vor baza pe planul de finanțare inițial sau revizuit pentru proiectul respectiv, în funcție de stadiul implementării măsurii și disponibilitățile bugetare.

ARTICOLUL 4 Plățile

1. Asistența comunitară va acoperi plățile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar și pentru care s-a alocat în mod specific finanțarea necesară. Aceste plăți trebuie să fie corelate cu lucrările descrise în anexa nr. I.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...