Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asigurările sociale de sănătate - Servicii medicale suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate -
SECȚIUNEA a 6-a
Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 237. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită sau alte surse, după caz, sunt: Modificări (2), Jurisprudență

a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistență medicală la locul de muncă, asistență medicală a sportivilor; Jurisprudență

b) unele servicii medicale de înaltă performanță;

c) unele servicii de asistență stomatologică;

d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

e) corecțiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților;

h) fertilizarea in vitro;

i) transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Programul Național, aprobat de Agenția Națională de Transplant și CNAS; Modificări (1)

j) asistența medicală la cerere; Jurisprudență

k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

l) contribuția personală din prețul medicamentelor, a unor servicii medicale și a dispozitivelor medicale;

m) serviciile medicale solicitate de asigurat; Jurisprudență

n) unele proceduri de recuperare și de fizioterapie;

o) serviciile nemedicale efectuate în unități medico-sociale; Modificări (1)

p) serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și al cabinetelor de medicină a muncii;

q) serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), f), i) și n) și contribuția personală prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Asistența medicală publică de urgență
Asistența medicală privată de urgență
Persoanele asigurate
Drepturile și obligațiile asiguraților
Servicii medicale profilactice
Servicii medicale curative
Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice
Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale
Servicii medicale acordate asiguraților pe teritoriul altor state
Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Asigurarea calității
Acțiuni comune pentru sănătate
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Organele de conducere
Serviciul medical
Obligațiile caselor de asigurări
Reviste:
Cheltuieli medicale efectuate în străinătate atunci când în România nu se poate beneficia de tratamentul necesar: Condiții pentru a cere rambursarea
;
se încarcă...