Principiile asistenței de sănătate publică | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea publică -
CAPITOLUL II
Principiile asistenței de sănătate publică Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Principiile care stau la baza asistenței de sănătate publică sunt următoarele:

a) responsabilitatea societății pentru sănătatea publică;

b) focalizarea pe grupurile populaționale și prevenirea primară;

c) preocuparea pentru determinanții stării de sănătate: sociali, de mediu, comportamentali și servicii de sănătate;

d) abordarea multidisciplinară și intersectorială;

e) parteneriat activ cu populația și cu autoritățile publice centrale și locale;

f) decizii bazate pe cele mai bune dovezi științifice existente la momentul respectiv (sănătate publică bazată pe dovezi);

g) în condiții specifice, decizii fundamentate conform principiului precauției;

h) descentralizarea sistemului de sănătate publică;

i) existența unui sistem informațional și informatic integrat pentru managementul sănătății publice.

Art. 8. - Jurisprudență

Modalitățile de implementare a principiilor de sănătate publică sunt:

a) activitatea de reglementare în domeniile sănătății publice;

b) activitatea de inspecție; Modificări (2)

c) activitățile desfășurate în cadrul programelor de sănătate publică; Modificări (1)

d) avizarea/autorizarea/notificarea activităților și produselor cu impact asupra sănătății populației; Jurisprudență

e) evaluarea impactului asupra sănătății în relație cu programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sănătății populației. Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Programele naționale de sănătate reprezintă cadrul implementării obiectivelor politicii și strategiei sănătății publice de către Ministerul Sănătății Publice, ca autoritate centrală a domeniului de sănătate publică.

(2) Programele naționale de sănătate se adresează populației și sunt orientate către promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și prelungirea vieții de bună calitate.

(3) Programele naționale de sănătate publică se adresează domeniilor de intervenție ale sănătății publice și răspund priorităților naționale identificate. Modificări (1)

(4) Programele naționale de sănătate sunt finanțate de la bugetul de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, din venituri proprii, donații și sponsorizări, precum și din alte surse, potrivit legii.

(5) Programele naționale de sănătate sunt organizate, monitorizate și supuse controlului Ministerului Sănătății Publice. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Autoritatea centrală în domeniul sănătății publice elaborează proiecte de acte normative în domeniul sănătății publice și avizează reglementări ale altor ministere și instituții referitoare la activități cu impact asupra sănătății publice.

(2) Principalele domenii pentru care autoritatea centrală de sănătate publică elaborează sau participă la elaborarea, după caz, a unor proiecte de acte normative sunt:

a) calitatea principalilor factori de mediu: apa potabilă și de îmbăiere, aerul ambiant și interior, zgomot, locuință și habitat, substanțe chimice, produse cosmetice, radiații ionizante, vectori, deșeuri etc.;

b) monitorizarea stării de sănătate;

c) promovarea sănătății;

d) calitatea alimentului;

e) calitatea unităților și serviciilor turistice;

f) calitatea mediului de muncă și sănătatea în muncă;

g) colectivitățile de copii și tineri;

h) evaluarea efectelor factorilor de mediu asupra sănătății populației;

i) asigurarea condițiilor de igienă în unități sanitare;

j) servicii de laborator;

k) planificare familială;

l) siguranța transfuziei sanguine;

m) norme privind alte domenii ale sănătății publice;

n) prevenirea consumului ilegal de droguri.

(3) Ministerul Sănătății Publice, prin aparatul propriu și prin autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, verifică respectarea reglementărilor în domeniul sănătății publice, iar în caz de nereguli sau neconformitate, aplică măsuri conform legii. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiile legale ale asistenței de sănătate publică, reglementate în dezvoltarea art. 34 alin. (2) al Constituției sunt, potrivit art. 7 din Legea nr. 95/2006, următoarele: responsabilitatea societății pentru sănătatea publică; focalizarea pe grupurile populaționale și prevenirea primară; preocuparea pentru determinanții stării de sănătate – sociali, de mediu, comportamentali și servicii de sănătate; abordarea multidisciplinară și intersectorială; parteneriatul activ cu populația și cu autoritățile publice centrale și locale; luarea de decizii bazate pe cele mai bune dovezi științifice existente la momentul respectiv (sănătate publică bazată pe dovezi); în condiții specifice, luarea de decizii fundamentate conform principiului precauției; descentralizarea sistemului de sănătate publică; existența unui sistem informațional și informatic integrat pentru managementul sănătății publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Dispoziții generale
Principiile asistenței de sănătate publică
Autoritățile sistemului de sănătate publică
Inspecția sanitară de stat
Asistența medicală
Asistența farmaceutică
Obligațiile persoanelor fizice și juridice
Utilizarea mass media în interesul sănătății publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Atribuții în realizarea programelor naționale de sănătate
Finanțarea programelor naționale de sănătate
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...