Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de medic Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România - Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 404. - Referințe (1)

(1) Colegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Colegiul Medicilor din România are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Ministerul Sănătății Publice urmărește modul de respectare a prevederilor legale în activitatea Colegiului Medicilor din România.

(4) Colegiul Medicilor din România cuprinde toți medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 370 lit. a), c) și e), precum și medicii stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 370 lit. b), d) și f) și care exercită profesia de medic în condițiile prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 405. -

(1) Colegiul Medicilor din România se organizează și funcționează pe criterii teritoriale, la nivel național și județean, respectiv la nivelul municipiului București.

(2) Între Colegiul Medicilor din România și colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară.

(3) Sediul Colegiului Medicilor din România este în municipiul București.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Arbitrajul
Sancțiuni
Infracțiuni
Contravenții
Dispoziții generale
Nedemnități și incompatibilități
Autorizarea exercitării profesiei de medic
Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Dispoziții generale
Atribuțiile Colegiului Medicilor din România
Membrii Colegiului Medicilor din România
Drepturile și obligațiile membrilor Colegiului Medicilor din România
Organizare și funcționare
Răspunderea disciplinară
Venituri și cheltuieli
Dispoziții generale
Nedemnități și incompatibilități
Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist
Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
;
se încarcă...