Art 83 Rolul și obligațiile asistenței medicale primare în sistemul sanitar | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Asistența medicală primară - Rolul și obligațiile asistenței medicale primare în sistemul sanitar -
Art. 83. -

Obligațiile personalului și cabinetelor de medicină de familie se reglementează prin acte normative, după cum urmează:

a) obligațiile de etică și deontologie profesională - prin legile și codurile de deontologie profesională care guvernează exercitarea profesiilor reglementate în sistemul sanitar;

b) obligațiile privind sănătatea publică - conform reglementărilor legale în vigoare și dispozițiilor autorităților de sănătate publică;

c) obligațiile față de sistemul asigurărilor sociale de sănătate - prin contractul-cadru, normele anuale de aplicare și contractele cu casele de asigurări;

d) obligațiile privind relațiile de muncă - prin contractul de muncă anual la nivel de ramură sanitară și contractele individuale/colective de muncă ale angajaților, precum și prin alte prevederi legale speciale;

e) obligațiile față de pacienți - prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prevăzute la lit. a) și c), precum și din legislația privind drepturile pacientului;

f) obligațiile privind managementul evidenței medicale primare și a informației medicale gestionate - prin reglementările legale în vigoare; Jurisprudență

g) obligațiile privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală - prin reglementările legale în vigoare;

h) obligația de educație/formare continuă și de dezvoltare profesională a resursei umane din asistența medicală primară - prin reglementările legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 73 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 74 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 75 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 76 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 77 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 78 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 79 Serviciile furnizate în cadrul asistenței medicale primare
Art 80 Finanțarea medicinei de familie
Art 81 Finanțarea medicinei de familie
Art 82 Rolul și obligațiile asistenței medicale primare în sistemul sanitar
Art 83 Rolul și obligațiile asistenței medicale primare în sistemul sanitar
Art 84 Dispoziții finale
Art 85 Dispoziții finale
Art 86 Definiții
Art 87 Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Art 88 Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Art 89 Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Art 90 Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Art 91 Asistența medicală publică de urgență
Art 92 Asistența medicală publică de urgență
Art 93 Asistența medicală publică de urgență
;
se încarcă...