Art 477 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Exercitarea profesiei de medic dentist - Dispoziții generale -
Art. 477. -

(1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însușite, după cum urmează: Modificări (1)

a) medic dentist;

b) specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială;

c) specialist în chirurgia dento-alveolară.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care dețin un titlu oficial de calificare în medicina dentară și care exercită profesia în România.

(3) Medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 469 și la art. 476 alin. (1) lit. a) -d) pot desfășura activități medico-dentare conform pregătirii profesionale în sistemul național de asigurări de sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajați, fie ca persoană fizică independentă în formele prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 467 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 468 Dispoziții generale
Art 469 Dispoziții generale
Art 470 Dispoziții generale
Art 471 Dispoziții generale
Art 472 Dispoziții generale
Art 473 Dispoziții generale
Art 474 Dispoziții generale
Art 475 Dispoziții generale
Art 476 Dispoziții generale
Art 477 Dispoziții generale
Art 478 Dispoziții generale
Art 479 Dispoziții generale
Art 480 Dispoziții generale
Art 481 Nedemnități și incompatibilități
Art 482 Nedemnități și incompatibilități
Art 483 Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist
Art 484 Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist
Art 485 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 486 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 487 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
;
se încarcă...