Art 285 Organele de conducere | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea caselor de asigurări de sănătate - Organele de conducere -
Art. 285. -
Jurisprudență

(1) Personalul CNAS și al caselor de asigurări este constituit din funcționari publici și personal contractual, în condițiile legii, și nu pot desfășura activități la furnizorii de servicii medicale.

(2) Salariul și celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile instituțiilor publice.

(3) Personalului CNAS și al caselor de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinație, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfășurată de către casele de asigurări și 2,5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită de către ANAF. Modalitatea de constituire și utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin al președintelui CNAS. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 275 Organele de conducere
Art 276 Organele de conducere
Art 277 Organele de conducere
Art 278 Organele de conducere
Art 279 Organele de conducere
Art 280 Organele de conducere
Art 281 Organele de conducere
Art 282 Organele de conducere
Art 283 Organele de conducere
Art 284 Organele de conducere
Art 285 Organele de conducere
Art 286 Organele de conducere
Art 287 Organele de conducere
Art 288 Organele de conducere
Art 289 Serviciul medical
Art 290 Serviciul medical
Art 291 Obligațiile caselor de asigurări
Art 292 Obligațiile caselor de asigurări
Art 293 Controlul de gestiune
Art 294 Controlul de gestiune
Art 295 Controlul furnizării serviciilor
;
se încarcă...