Art 265 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale - Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate -
Art. 265. -

(1) Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârșitul fiecărui an se virează în contul CNAS.

(2) Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârșitul anului se reportează în anul următor și se utilizează potrivit art. 262 alin. (1) lit. a) și b). Modificări (1)

(3) Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

(4) Utilizarea fondului de rezervă se stabilește prin legile bugetare anuale.

(5) Disponibilitățile temporare ale fondului, precum și disponibilitățile fondului de rezervă se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobândă.

(6) Din disponibilitățile fondului de rezervă și din excedentele înregistrate de fond din anii precedenți pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului, în condițiile stabilite prin convenție încheiată între CNAS și Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 255 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 256 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 257 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 258 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 259 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 260 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 261 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 262 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 263 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 264 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 265 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 266 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 267 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 268 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 269 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 270 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Art 271 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Art 272 Organele de conducere
Art 273 Organele de conducere
Art 274 Organele de conducere
Art 275 Organele de conducere
;
se încarcă...