Art 217 Drepturile și obligațiile asiguraților | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Asigurații - Drepturile și obligațiile asiguraților -
Art. 217.
- Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

(1) Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază în condițiile prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentiști din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaciștilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, denumit în continuare OBBC, precum și a organizațiilor patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut, se prelungește prin hotărâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs. Modificări (4), Referințe (1), Jurisprudență

(3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la: Jurisprudență

a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați, aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a); Jurisprudență

c) criteriile și standardele calității pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;

f) internarea și externarea bolnavilor;

g) măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;

h) condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;

i) prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j) modul de informare a asiguraților;

k) coplata pentru unele servicii medicale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Ministerul Sănătății Publice împreună cu CNAS sunt abilitate să organizeze licitații și alte proceduri de achiziții publice în vederea derulării programelor naționale de sănătate, în condițiile legii. Modificări (2)

(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum și a organizațiilor patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS. Modificări (3)

(6) În cazul nefinalizării normelor metodologice, Ministerul Sănătății Publice le va elabora și le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5).

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 207 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 208 Dispoziții generale
Art 209 Dispoziții generale
Art 210 Dispoziții generale
Art 211 Persoanele asigurate
Art 212 Persoanele asigurate
Art 213 Persoanele asigurate
Art 214 Persoanele asigurate
Art 215 Persoanele asigurate
Art 216 Persoanele asigurate
Art 217 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 218 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 219 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 220 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 221 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 222 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 223 Servicii medicale profilactice
Art 224 Servicii medicale profilactice
Art 225 Servicii medicale profilactice
Art 226 Servicii medicale curative
Art 227 Servicii medicale curative
;
se încarcă...