Art 212 Persoanele asigurate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asigurații - Persoanele asigurate -
Art. 212. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Calitatea de asigurat se dovedește cu un document justificativ - adeverință sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispozițiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Metodologia și modalitățile de gestionare și de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.

(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 202 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 203 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 204 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 205 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 206 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 207 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 208 Dispoziții generale
Art 209 Dispoziții generale
Art 210 Dispoziții generale
Art 211 Persoanele asigurate
Art 212 Persoanele asigurate
Art 213 Persoanele asigurate
Art 214 Persoanele asigurate
Art 215 Persoanele asigurate
Art 216 Persoanele asigurate
Art 217 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 218 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 219 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 220 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 221 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 222 Drepturile și obligațiile asiguraților
Reviste:
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
;
se încarcă...