Art 97 Planul | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Planul -
Art. 97.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nu se consideră modificare a creanței sau a condițiilor de realizare a acesteia situația în care planul propus prevede revenirea la condițiile de realizare a creanței anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condițiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele și în condițiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea plății întregului rest al împrumutului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Conform alin. (2) al art. 96, planul va respecta egalitatea de tratament pentru toate creanțele din aceeași categorie distinctă. Excepție de la această regulă se poate face numai în cazul în care creditorul consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa. Nu este considerată ca o modificare a creanței sau a condițiilor de realizare a acesteia situația în care planul propus prevede revenirea la condițiile de realizare a creanței anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condițiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele și în condițiile stipulate în contract, ce ar conduce la accelerarea plății întregului rest al împrumutului (art. 97). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Art 104 Reorganizarea
Art 105 Reorganizarea
Art 106 Reorganizarea
Art 107 Falimentul
Reviste:
Inventarul în procedura insolvenței: utilitate și necesitate pentru redresarea întreprinderii
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...