Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 93.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă, societate în nume colectiv, societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acționarul unei societăți pe acțiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege și dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăți, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei situații financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalți asociați sunt de acord. Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul membrilor societăților cooperative și ai grupurilor de interes economic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Textul art. 93 alin. (1) se completează cu alin. (2) în ce privește persoanele juridice vizate. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător membrilor societăților cooperative și ai GIE. 
    În situația în care debitorul, profesionist persoană fizică sau societate comercială, este asociat sau acționar al unei alte societăți comerciale, însă implicarea lui în procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară nu constituie o cauză legală sau statutară de dizolvare a societății comerciale, lichidatorul are opțiunile menționate în alin. (1) al art. 93. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Art 102 Planul
Art 103 Reorganizarea
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...