Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 91.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedură nu va desființa contractul de închiriere, în afară de cazul în care chiria nu este inferioară chiriei practicate pe piață. Cu toate acestea, administratorul judiciar/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriașului pe timpul închirierii. În acest caz, chiriașul poate evacua clădirea și poate să ceară înregistrarea creanței sale în tabel sau poate deține în continuare imobilul, scăzând din chiria pe care o plătește costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriașul alege să continue a deține imobilul, nu va fi îndreptățit la înscrierea creanței în tabel, ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plătește costul serviciilor datorate de proprietar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Contractul de închiriere încheiat între debitor, în calitate de proprietar al unei clădiri, și chiriașul care ocupă clădirea nu este reziliat automat ca efect al deschiderii procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. 
    Excepție face situația în care contractul de închiriere conține o clauză expresă de reziliere pentru acest motiv. 
    Dezechilibrul financiar care a provocat declanșarea procedurii ar putea antrena și imposibilitatea executării în continuare, de către debitor, a obligațiilor de prestare a unor servicii accesorii, cum ar fi furnizarea de energie termică, de salubritate, de întreținere a unor instalații, pază etc., al căror cost este înglobat în cuantumul chiriei. În acest caz, chiriașul are opțiunea între rezilierea contractului de închiriere urmată de evacuarea clădirii și continuarea contractului. Dacă alege prima alternativă, chiriașul poate formula o acțiune în daune-interese pentru repararea prejudiciului suferit. Dacă optează pentru menținerea contractului (de închiriere), chiriașul este îndreptățit să rețină din chirie costul serviciilor datorate de proprietar, dar nu poate pretinde alte despăgubiri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 82 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Art 97 Planul
Art 98 Planul
Art 99 Planul
Art 100 Planul
Art 101 Planul
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...