Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 86.
- Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

(1) În vederea creșterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate să mențină sau să denunțe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere să opteze pentru menținerea ori denunțarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunțat. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) În cazul denunțării unui contract, o acțiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către contractant împotriva debitorului. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Pe parcursul perioadei de observație, cu acordul cocontractanților, administratorul judiciar va putea menține contractele de credit sau va putea să le modifice clauzele, astfel încât acestea să asigure echivalența viitoarelor prestații. Modificările vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor, care va verifica dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât și în cel al averii creditorilor. Modificări (1)

(4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a reținut titlul de proprietate până la plata integrală a prețului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător și nu va fi supusă prevederilor alin. (1). Reviste (1)

(5) Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denunțat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în procedura simplificată, precum și în cazul intrării în faliment în procedura generală, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgență de către lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2)

(7) Într-un contract prevăzând plăți periodice din partea debitorului, menținerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăți restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăți pot fi formulate cereri împotriva debitorului. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Relațiile de afaceri ale debitorului in bonis 
    Relațiile de afaceri constituie un concept recent și în plină expansiune în doctrină și jurisprudență. Sub aspectul semantic, termenul „relații” atestă o pluralitate de raporturi între persoane, iar „afaceri” este un termen vag care abia în secolul XIX în Franța și-a căpătat conotația economică11. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – denunțarea contractului de asigurare, cu respectarea unui termen minimal de preaviz de 20 de zile (art. 2209 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 76 Primele măsuri
Art 77 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 78 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 80 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 82 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Art 95 Planul
Art 96 Planul
Reviste:
Clauza de rezervă a dreptului de proprietate în procedura insolvenței. Despre opozabilitatea "inopozabilă" sau în căutarea oximoronului juridic perfect [Reserve right of ownership in insolvency proceedings. About the "unavoidable" opposition or in search of the perfect legal oximoron]
Decizie de concediere. Lipsa evidențierii motivelor concrete și efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere și reintegrarea în post
Conflict de muncă având ca obiect contestație împotriva unei decizii de concediere. Nelegalitatea desfășurării procedurii de concediere colectivă în cazul unei societăți comerciale aflate în insolvență. Efectele Deciziei nr. 64/2015 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/28.04.2015. Apel respins
Contract de garanție reală mobiliară, înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, având ca obiect soldul creditor al contului de depozit cu afectație specială. Bun indisponibilizat la dispoziția creditorului garantat în procedura insolvenței
4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
8. Denunțarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenței. Condiții de exercitare
Concediere. Contestație împotriva concedierii dispusă de lichidatorul judiciar. Admitere recurs
Acțiune în despăgubiri pentru rezilierea contractului. Clauza penală/Action for damages for the termination of the contract. Penalty clause
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Încetarea, din inițiativa angajatorului, a contractului individual de muncă în cazul insolvenței în temeiul Legii nr. 85/2014
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...