Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 84.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Administratorul judiciar, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acțiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor, numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului și cunoștea sau trebuia să cunoască faptul că transferul inițial este susceptibil de a fi anulat. Jurisprudență

(2) În cazul în care subdobânditorul este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin. (1). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Toate acțiunile în anulare reglementate de art. 80 se bazează pe aceleași premise: 
    a) prejudiciul suferit de toți creditorii sau de o categorie de creditori sau chiar de către un singur creditor, care constă fie în pierderea unei valori, fie în ruperea echilibrului dintre creditori în privința șanselor de care ar trebui să se bucure în temeiul legii; 
    b) actul ce urmează a fi anulat a fost încheiat de debitor; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 74 Primele măsuri
Art 75 Primele măsuri
Art 76 Primele măsuri
Art 77 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 78 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 80 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 82 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 94 Planul
Reviste:
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Încheiere de îndreptare eroare materială. Anularea titlului subdobânditorului care nu a figurat ca parte în proces. Inopozabilitate
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...