Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 83.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Terțul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Terțul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanță de aceeași valoare, cu condiția ca terțul să fi acceptat transferul cu bună-credință și fără intenția de a-i împiedica, întârzia ori înșela pe creditorii debitorului. În caz contrar, terțul dobânditor pierde creanța sau bunul rezultat din repunerea în situația anterioară, în favoarea averii debitorului. Reaua-credință a terțului dobânditor trebuie dovedită. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Terțul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credință va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferența de valoare cu care s-a îmbogățit. În caz de rea-credință, terțul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum și fructele percepute. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Comentariu 
    Elementul de noutate pe care îl aduce Legea nr. 277/2009 în alin. (1) al art. 83 este că se va stabili prin expertiză efectuată în condițiile legii valoarea bunului care nu mai există. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 73 Primele măsuri
Art 74 Primele măsuri
Art 75 Primele măsuri
Art 76 Primele măsuri
Art 77 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 78 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 80 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 82 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 90 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 91 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 92 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 93 Situația unor acte juridice ale debitorului
Reviste:
Predarea silită a altor imobile decât cele indicate în dispozitivul titlului executoriu
Aspecte teoretice și practice privind predarea silită a altor imobile decât cele indicate în dispozitivul titlului executoriu*/Aspects theoriques et pratiques concernant la remise forcee des autres immeubles que ceux indiques dans le dispositif du titre executoire/Forced rendition of immobile properties other than those indicated in the provision of the enforceable title
Insolvență. Acțiune în anulare transferuri patrimoniale cu caracter fraudulos. Administrator și asociat
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...