Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Situația unor acte juridice ale debitorului -
Art. 79.
- Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1)

Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Anularea actelor frauduloase ale debitorului 
    Conform dispozițiilor art. 79: „administratorul judiciar/lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii”51. 
    51 Pentru cunoașterea jurisprudenței Curții Supreme de Justiție în acest domeniu, a se vedea BJ 1990-2003, p. 452.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 69 Primele măsuri
Art 70 Primele măsuri
Art 71 Primele măsuri
Art 72 Primele măsuri
Art 73 Primele măsuri
Art 74 Primele măsuri
Art 75 Primele măsuri
Art 76 Primele măsuri
Art 77 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 78 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 80 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 82 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 83 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 84 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 85 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 86 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 87 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 88 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 89 Situația unor acte juridice ale debitorului
Reviste:
Insolvență. Acțiune în anulare a actelor frauduloase. Plată anticipată a ratelor la leasing
Acțiunea reglementată de art. 117-112 din Legea nr. 85/2014 presupune dovedirea fraudei debitorului și, eventual, a dobânditorului
Codul civil și noua lege a insolvenței, posibile interferențe
Anularea actelor frauduloase în cadrul procedurii insolvenței (I)
Anularea actelor frauduloase în cadrul procedurii insolvenței (III)
8. Denunțarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenței. Condiții de exercitare
Procedura insolvenței. Prescrierea dreptului la acțiunea în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor
Lipsa calității procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun
Anulare acte frauduloase încheiate cu 3 (trei) ani anterior deschiderii procedurii insolvenței
Acțiune în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în temeiul art. 80 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2006. Bun achiziționat de debitor în leasing și înstrăinat către un terț care a utilizat bunul și a efectuat plata ratelor de leasing și rata reziduală
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...