Art 71 Primele măsuri | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Primele măsuri -
Art. 71.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plată parțială pentru creanța sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanța înscrisă în tabelul de creanțe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. Jurisprudență

(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptățit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanțe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanței sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. Jurisprudență

(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanție, concură la masa credală, pentru a face posibilă realizarea garanției sale, dar prețul obținut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Verificarea creanțelor 
    Toate creanțele înregistrate vor fi prezumate valabile și corecte, dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator sau de ceilalți creditori10. 
    10 Schimbarea formei debitorului, din societate în comandită simplă în societate uniper-sonală cu răspundere limitată, ca urmare a retragerii unuia dintre cei doi asociați, nu atrage, conform art. 200 al Legii nr. 31/1990, crearea unei persoane juridice noi. În consecință, datoriile societății în comandită simplă au fost automat preluate de societatea cu răspundere limitată, inclusiv obligația de plată față de asociatul retras a sumei stabilite prin sentință irevocabilă. Este legală înscrierea acestei creanțe în procedura insolvenței societății cu răspundere limitată, pentru că titlul executoriu a fost emis atât față de societatea debitoare cu răspundere limitată, cât și față de asociatul unic, în solidar. De aceea, procedura trebuie să continue și față de averea asociatului unic (idem, dec. nr. 516 din 25 martie 2003, în BJ 2003, p. 488).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 61 Primele măsuri
Art 62 Primele măsuri
Art 63 Primele măsuri
Art 64 Primele măsuri
Art 65 Primele măsuri
Art 66 Primele măsuri
Art 67 Primele măsuri
Art 68 Primele măsuri
Art 69 Primele măsuri
Art 70 Primele măsuri
Art 71 Primele măsuri
Art 72 Primele măsuri
Art 73 Primele măsuri
Art 74 Primele măsuri
Art 75 Primele măsuri
Art 76 Primele măsuri
Art 77 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 78 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 79 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 80 Situația unor acte juridice ale debitorului
Art 81 Situația unor acte juridice ale debitorului
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...