Art 66 Primele măsuri | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Primele măsuri -
Art. 66.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Toate creanțele prezentate pentru a fi admise și înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile și corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de art. 66-71, cu două excepții: 
    a) creanțele constatate prin titluri executorii [art. 66 alin. (1)]; 
    b) creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenul prevăzut de legi speciale. 
    Definiția creanțelor bugetare este cuprinsă în art. 3 pct. 11: „creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri bugetare precum și accesoriile acestora”, respectiv dobânzi, penalități și majorări de întârziere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 56 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 57 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 58 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 59 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 60 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 61 Primele măsuri
Art 62 Primele măsuri
Art 63 Primele măsuri
Art 64 Primele măsuri
Art 65 Primele măsuri
Art 66 Primele măsuri
Art 67 Primele măsuri
Art 68 Primele măsuri
Art 69 Primele măsuri
Art 70 Primele măsuri
Art 71 Primele măsuri
Art 72 Primele măsuri
Art 73 Primele măsuri
Art 74 Primele măsuri
Art 75 Primele măsuri
Art 76 Primele măsuri
Reviste:
III. Decizia nr. 11/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul că administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii și care sunt contestate
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Unele considerații privind regimul contractelor în derulare în procedura insolvenței
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...