Art 61 Primele măsuri | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Primele măsuri -
Art. 61.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, după caz, în condițiile art. 32 alin. (2), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mențiunii. Jurisprudență

(2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanți în țară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă. Jurisprudență

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă și se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație și în Buletinul procedurilor de insolvență. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Notificarea, având cuprinsul prevăzut în art. 62, va fi trimisă tuturor creditorilor cunoscuți, precum și debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole unde este înmatriculat acesta. Totodată, ea se va publica, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulație1, precum și în Buletinul procedurilor de insolvență. Notificarea către debitor se va efectua conform Codului de procedură civilă. Această notificare se efectuează fără diferențiere între cele două variante de deschidere a procedurii și comunicarea se îndeplinește prin fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau orice mijloc care permite verificarea primirii, pe lângă publicarea în Buletin. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 51 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 52 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 53 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 54 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 55 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 56 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 57 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 58 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 59 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 60 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 61 Primele măsuri
Art 62 Primele măsuri
Art 63 Primele măsuri
Art 64 Primele măsuri
Art 65 Primele măsuri
Art 66 Primele măsuri
Art 67 Primele măsuri
Art 68 Primele măsuri
Art 69 Primele măsuri
Art 70 Primele măsuri
Art 71 Primele măsuri
Reviste:
Inventarul în procedura insolvenței: utilitate și necesitate pentru redresarea întreprinderii
4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
Salvarea debitorului persoană juridică, supus executării silite: insolvența*/Le redressement du débiteur, personne morale, soumis à l'exécution forcée: l'insolvabilité/Saving the debtor, juridical person, subject of forced execution: insolvency
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
Încălcarea principiului contradictorialității și a principiului dreptului la apărare din perspectiva art. 6 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Admitere recurs
Citarea și comunicarea actelor de procedură în procedura insolvenței - art. 42 din Legea nr. 85/2014
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...