Art 60 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura - Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii -
Art. 60.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cadrul ședinței adunării generale a creditorilor prevăzute la art. 59 alin. (4), administratorul judiciar îi va informa pe creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris cu privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. Jurisprudență

(2) Adunarea generală a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevăzută la art. 59 alin. (2), prin votul titularilor a cel puțin două treimi din creanțele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului, propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulți creditori, deținând împreună peste 20% din creanțele cuprinse în tabelul preliminar de creanțe, își anunță intenția de a depune, în termenul legal, un plan de reorganizare a debitorului.

(3) În cazul aprobării de către adunarea generală a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. 59 alin. (2), judecătorul-sindic va decide, prin sentință, intrarea în faliment a debitorului, în condițiile art. 107 alin. (1) lit. D. Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care, până la data ședinței adunării generale a creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Publicarea anunțului referitor la intrarea în faliment și la raportul administratorului judiciar rămăsese ca o corvoadă de prisos în sarcina judecătorului-sindic și, prin reforma efectuată de Legea nr. 277/2009, sarcina publicării s-a transferat, în mod corect și perfect justificat, administratorului judiciar. 
    Raportul administratorului judiciar privind cauzele insolvenței. Textul art. 59 prevede obligația administratorului judiciar de a întocmi și de a supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la data desemnării administratorului, un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 50 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 51 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 52 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 53 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 54 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 55 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 56 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 57 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 58 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 59 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 60 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 61 Primele măsuri
Art 62 Primele măsuri
Art 63 Primele măsuri
Art 64 Primele măsuri
Art 65 Primele măsuri
Art 66 Primele măsuri
Art 67 Primele măsuri
Art 68 Primele măsuri
Art 69 Primele măsuri
Art 70 Primele măsuri
Reviste:
Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...