Art 46 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii -
Art. 46.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Debitorul și/sau, după caz, administratorul judiciar sunt obligați să întocmească și să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora și a datelor de identificare a cocontractanților. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Nulitatea actelor debitorului. Conform dispozițiilor art. 46 alin. (1), sunt „nule” toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii, cu două excepții: a) cazurile prevăzute de art. 49; b) actele autorizate de judecătorul-sindic129. 
    129 În consecință, este legală sentința judecătorului-sindic prin care s-a dispus radierea ipotecii înscrise asupra imobilului proprietatea debitorului, societate comercială cu răspundere limitată, după deschiderea procedurii, la cererea asociatului unic al acestei societăți, pentru o creanță personală față de societatea comercială debitoare (idem, dec. nr. 592 din 8 aprilie 2003, în BJ 2003, p. 395).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 36 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 38 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 39 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 40 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 41 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 42 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 43 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 44 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 45 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 46 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 47 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 48 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 49 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 50 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 51 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 52 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 53 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 54 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 55 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 56 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
Insolvență. Contract de vânzare-cumpărare cu discount încheiat în perioada de observație. Nulitate absolută. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 85/2006
Insolvență. Contract de vânzare-cumpărare cu discount încheiat în perioada de observație. Nulitate absolută. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 85/2006
Contract de vânzare cumpărare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenței. Aplicarea eronată a principiului validității aparenței în drept
Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014
8. Soarta executării silite demarate împotriva terțului poprit după deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului
Faliment.Cererea de obligare a administratorului judiciar să convoace Adunarea creditorilor pentru dezbaterea proiectului de fuziune
Contestarea raportului administratorului judiciar cuprinzând descrierea activității curente a debitorului în perioada de observație și plățile efectuate. Inadmisibilitate. Investirea instanței prin simpla solicitare de anulare a măsurii de achitare a sume
Procedura insolvenței. Anularea tranzacției și efectele sancțiunii tranzacției în procedura insolvenței
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...