Art 41 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii -
Art. 41.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se înscriu în tabelul definitiv și/sau în tabelul definitiv consolidat, după caz, la valoarea garanțiilor, evaluată în conformitate cu art. 39 alin. (1) lit. A, dar nu mai mult decât valoarea totală a creanței garantate de acea garanție. La distribuția prețului garanției, creditorul garantat va fi îndreptățit să calculeze accesoriile la creanța garantată până cel mult la data vânzării bunului, cu condiția ca prețul bunului să fie corespunzător mai mare decât valoarea inițial evaluată. În cazul în care prețul va fi inferior valorii evaluate, la distribuție se va ajusta corespunzător raportul dintre partea garantată și cea negarantată a creanței. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalitățile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligațiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă și cu prevederile programului de plăți. În cazul în care planul eșuează, prevederile alin. (1) și (2) se aplică corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăți, la data intrării în faliment. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate, cât și a celei generale, în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Suspendarea curgerii dobânzilor, a majorărilor sau a penalităților de orice fel și interdicția adăugării cheltuielilor accesorii 
    Conform art. 41, nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior deschiderii procedurii și negarantate cu ipotecă, gaj sau altă garanție reală mobiliară, ori drept de retenție, de orice fel, sau părților negarantate din creanțele garantate cu astfel de garanții, de la data deschiderii procedurii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 31 Cererile creditorilor
Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 33 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 34 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 35 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 36 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 38 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 39 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 40 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 41 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 42 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 43 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 44 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 45 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 46 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 47 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 48 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 49 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 50 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 51 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
Insolvență. Penalități de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenție de eșalonare neinclusă în programul de plăți. Admitere recurs
Insolvență. Înlocuire administrator judiciar pentru delegarea atribuțiilor la prezidarea adunării creditorilor. Netemeinicia motivului
Distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor grevate de ipoteci, gaj sau alte garanții reale imobiliare ori drepturi de retenție. Provizionarea din aceste sume. Incompatibilitate cu ordinea prevăzută de art. 121 din Legea nr. 85/2006
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia insolvenței societăților
Insolvență. Lichidarea bunurilor. Exercițiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor. Controlul judecătorului sindic
Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014
Despre ipoteca mobiliară asupra veniturilor viitoare din contractele în derulare sau cât de "corespunzătoare" poate fi "protecția" acordată creditorului garantat în insolvență/About the pledge on future revenues from ongoing agreements or how "relevant" may be the "protection" granted to the secured lender in insolvency
Tabelul definitiv de creanțe și contestațiile împotriva acestuia. Studiu de doctrină și jurisprudență
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...