Art 4 Dispoziții generale | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar și/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Plățile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziții emise de debitor ori, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidator. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Disponibilitățile bănești vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel puțin 3 luni, aprobat de judecătorul-sindic. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Judecătorul-sindic va putea autoriza, pe baza documentelor justificative atașate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului, elaborat potrivit art. 21 alin. (1), plata, din fondul de lichidare a cheltuielilor ce au depășit bugetul previzionat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(6) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi constituit prin: Jurisprudență

a) majorarea cu 20% a taxelor percepute de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru operațiunile de înregistrare; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) majorarea cu 20% a taxelor percepute pentru operațiunile de înregistrare în registrul societăților agricole și, în cazul asociațiilor și fundațiilor ce desfășoară activități economice, în registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(7) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi virate de oficiile registrului comerțului, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, în contul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare U.N.P.I.R., iar taxele prevăzute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancară în contul menționat. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(8) U.N.P.I.R. va comunica la Oficiul Național al Registrului Comerțului și la instanțele judecătorești pe lângă care funcționează registrul societăților agricole, respectiv registrul asociațiilor și fundațiilor, numărul contului și unitatea la care acesta este deschis și orice modificări ulterioare ale acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(9) Sumele menționate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 și art. 123 pct. 1 și vor fi înscrise în planul de distribuire prevăzut la art. 122 alin. (1). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    În art. 4 se reglementează modul de suportare a cheltuielilor procedurii. Aceste cheltuieli sunt importante datorită costurilor de publicitate și de remunerație. 
    În principiu și cu prioritate, cheltuielile procedurii se suportă din averea debitorului, astfel încât nu trebuie să fie avansate de creditori. 
    Contul averii debitorului, deschis de administratorul judiciar sau de lichidator, va fi alimentat cu disponibilitățile bănești ale debitorului și va fi debitat pe baza dispozițiilor de plată emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în procedura falimentului de lichidator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Participanții la procedura insolvenței
Art 6 Instanțele judecătorești
Art 7 Instanțele judecătorești
Art 8 Instanțele judecătorești
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Reviste:
Stabilirea onorariului practicianului în insolvență - Curtea de Apel Timișoara s. com. - decizia nr. 550 R din 14 mai 2007 (Comentariu)
Faliment.Cererea de obligare a administratorului judiciar să convoace Adunarea creditorilor pentru dezbaterea proiectului de fuziune
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
Regimul juridic al onorariului practicianului în insolvență
Închiderea procedurii insolvenței în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 (corespondentul art. 131 din Legea nr. 85/2006). Probleme apărute în practica judiciară
Autoritate de lucru judecat. Creanță certă, lichidă și exigibilă ce a stat la baza admiterii unei cereri de deschidere a proceduri insolvenței
Condițiile formulării acțiunii în răspundere. Existența unor bunuri în averea debitoarei. Consecințe
8. Denunțarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenței. Condiții de exercitare
Creditor garantat. Contestație plan de distribuire. Interpretarea art. 121 și art. 123 din Legea nr. 85/2006
Insolvență. Penalități de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenție de eșalonare neinclusă în programul de plăți. Admitere recurs
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...