Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii -
Art. 37.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În vederea aplicării prevederilor art. 36, prin sentința de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul comerțului și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Articolul 36 și art. 37 reglementează suspendarea de drept a judecării proceselor având ca obiect creanțe față de averea debitorului sau pretenții față de bunurile din averea debitorului precum și suspendarea procedurilor de executare silită contra averii debitorului. „Conform dispozițiilor art. 36, de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale110. Această normă imperativă, de ordine publică, are drept scop concentrarea tuturor litigiilor având ca obiect averea debitorului, în competența exclusivă a judecătorului-sindic desemnat în procedura insolvenței debitorului conform art. 6 din aceeași lege. Suspendarea operează prin efectul legii și trebuie numai constatată, la sesizarea sau la cererea persoanei interesate. Din momentul în care instanța a luat act despre acest efect legal, dar nu a luat act de suspendare, ci a continuat să judece litigiul, se generează o stare continuă de conflict cu legea, care oferă posibilitatea reînnoită, cu fiecare zi, de a ataca refuzul suspendării la instanța de control judiciar. Recursul declarat în aceste condiții nu este nici tardiv, nici inadmisibil. Principiul celerității procedurii insolvenței, enunțat în alin. (2) al art. 5, oferă dispensă de adoptare a conduitei uzuale, în sensul de a aștepta pronunțarea hotărârii finale de către instanța învestită și devenită incompetentă”111. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Art 31 Cererile creditorilor
Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 33 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 34 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 35 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 36 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 38 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 39 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 40 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 41 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 42 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 43 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 44 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 45 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 46 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 47 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...