Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura - Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii -
Art. 32.
- Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Dacă cererea debitorului corespunde condițiilor prevăzute la art. 27, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declarația făcută conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) -f) și h) la termenul prevăzut la art. 28 alin. (2) ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ține, în termen de 10 zile, o ședință la care vor fi citați administratorul judiciar, debitorul și creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluționa, deodată, printr-o sentință, toate opozițiile. Admițând opoziția, judecătorul-sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenței, cu consecința calificării cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematură, sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioară a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariției stării de insolvență. Reaua-credință a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenței. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    Dacă cererea debitorului corespunde exigențelor art. 3 pct. 1 și art. 27, judecătorul-sindic, în camera de consiliu, va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale. 
    Credem că este inacceptabilă interpretarea art. 32 în sensul că debitorul ar fi privat de posibilitatea de a uza de procedura generală dacă nu-și manifestă explicit intenția de reorganizare. 
    Nu credem că este fidelă cu textul legii interpretarea conform căreia debitorul este forțat să ceară reorganizarea judiciară pentru a încerca terenul, în procedura generală, deoarece este nesigur de starea averii sale și perioada de observație i-ar fi utilă în acest sens. O astfel de interpretare nu ia în considerare faptul că procedura generală nu este decât premisa reorganizării și constituie o etapă obligatorie pentru a obține confirmarea unui plan de reorganizare, dar nu este obligatoriu ca din procedura generală să se ajungă necondiționat la procedura planului, ci, așa cum prevede definiția din art. 3 pct. 24, procedura generală presupune o perioadă de observație după care urmează fie reorganizarea judiciară și în caz de eșec falimentul, fie numai reorganizarea judiciară ori numai falimentul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Art 31 Cererile creditorilor
Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 33 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 34 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 35 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 36 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 37 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 38 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 39 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 40 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 41 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Art 42 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
Opoziție formulată de un creditor împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor
Procedura insolvenței. Cerere de deschidere voluntară. Cale de atac
Situația premisă a infracțiunii de bancrută frauduloasă
Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014
Procedura insolvenței. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanțelor. Înregistrarea în tabelul de creanțe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii
7. Data de la care produce efecte hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței față de debitor
Drepturi salariale. Angajator aflat în insolvență
Competență. Conflict negativ de competență. Procedura insolvenței. Schimbarea sediului societății
Este incompatibil judecătorul sindic care soluționează opozițiile la hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței?
Discuție privitoare la admisibilitatea cererilor de intervenție în procedura insolvenței
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...