Art 22 Administratorul judiciar | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Administratorul judiciar -
Art. 22.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care un practician în insolvență desemnat refuză numirea, acesta are obligația de a notifica instanța, în termen de 5 zile de la comunicarea sentinței de numire. Judecătorul-sindic va sancționa cu amendă judiciară de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) necomunicarea în termen a refuzului, fără motive temeinice. În acest caz sunt aplicabile dispozițiile art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și în situația prevăzută la art. 34. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunță în camera de consiliu, de urgență, cu citarea administratorului judiciar și a comitetului creditorilor. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Judecătorul-sindic va sancționa administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credință, nu își îndeplinește sau îndeplinește cu întârziere atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu, judecătorul-sindic va putea, la cererea oricărei părți interesate, să îl oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul amenzilor și al despăgubirii prevăzute la alin. (1), (3) și, respectiv la alin. (4), urmează a se aplica în mod corespunzător dispozițiile art. 1084 și 1085 din Codul de procedură civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Sancționarea și obligarea la despăgubiri a administratorului judiciar 
    Atunci când un practician în insolvență refuză desemnarea, singura lui îndatorire este să comunice instanței (judecătorului-sindic) acest refuz în termen de 5 zile de la primirea învestiturii. Nerespectarea acestui termen obligă pe judecătorul-sindic să îl sancționeze pe cel în culpă, dacă întârzierea nu este temeinic motivată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Art 31 Cererile creditorilor
Art 32 Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii
Reviste:
8. Cerere de sesizare din oficiu a judecătorului-sindic în vederea înlocuirii administratorului judiciar/lichidatorului
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia insolvenței societăților
Autoritate de lucru judecat. Creanță certă, lichidă și exigibilă ce a stat la baza admiterii unei cereri de deschidere a proceduri insolvenței
7. Aplicarea unei sancțiuni disciplinare practicianului în insolvență. Înlocuirea administratorului judiciar pentru "motive temeinice". Reguli privind citarea participanților
Procedura insolvenței. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice. Admitere recurs
Înlocuirea administratorului sau lichidatorului judiciar. Legitimare procesuală activă. Lipsa calității procesuale active a unui creditor minoritar
Principiile procedurii insolvenței, precum și drepturile și obligațiile participanților, în reglementarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Procedura falimentului. Lichidator judiciar. Cauzare de prejudicii. Răspunderea civilă a lichidatorului judiciar. Condiții
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...