Art 21 Administratorul judiciar | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procedura insolvenței - Administratorul judiciar -
Art. 21.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) La fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul judiciar va prezenta judecătorului-sindic un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, precum și o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Baza de raportare este luna întreagă, raportul putând cuprinde mai multe luni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Contestația trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Judecătorul-sindic va soluționa contestația, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a administratorului judiciar și a comitetului creditorilor, putând, la cererea contestatorului, să suspende executarea măsurii contestate. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Rapoartele administratorului judiciar 
    În exercitarea controlului de legalitate a măsurilor și actelor administratorului judiciar, precum și în vederea asigurării celerității procedurii, prezumându-se că celeritatea este iluzorie fără punctualitate riguroasă în îndeplinirea sarcinilor, dispozițiile art. 21 instituie proceduri concrete la dispoziția judecătorului-sindic. 
    Astfel, obligația de a depune rapoarte s-a modificat. Nu numai la fiecare termen de continuare a procedurii, ci în fiecare lună administratorul judiciar este obligat să raporteze despre îndeplinirea atribuțiilor și justificarea cheltuielilor. Concomitent cu depunerea la dosar a raportului se publică acest raport și în extras în Buletinul procedurilor de insolvență. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Art 13 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 14 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 15 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 16 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 17 Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Art 18 Administratorul special
Art 19 Administratorul judiciar
Art 20 Administratorul judiciar
Art 21 Administratorul judiciar
Art 22 Administratorul judiciar
Art 23 Administratorul judiciar
Art 24 Lichidatorul
Art 25 Lichidatorul
Art 26 Cererile introductive
Art 27 Cererea debitorului
Art 28 Cererea debitorului
Art 29 Cererea debitorului
Art 30 Cererea debitorului
Art 31 Cererile creditorilor
Reviste:
2. Condițiile în care exigențele și garanțiile rezultate din drepturile și libertățile fundamentale reglementate prin Constituție sunt aplicabile și în privința persoanelor juridice. Aspecte jurisprudențiale
O problemă controversată: contestația împotriva raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență
Contestarea raportului administratorului judiciar cuprinzând descrierea activității curente a debitorului în perioada de observație și plățile efectuate. Inadmisibilitate. Investirea instanței prin simpla solicitare de anulare a măsurii de achitare a sume
Insolvență. Lichidarea bunurilor. Exercițiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor. Controlul judecătorului sindic
Insolvență. Lichidarea bunurilor. Exercițiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor. Controlul judecătorului sindic
Regimul juridic al onorariului practicianului în insolvență
Procedura insolvenței. Raportul trimestrial întocmit în condițiile art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Contestarea conținutului său. Inadmisibilitate/Insolvency procedure. The quarterly report drawn up under art. 144 para. (1) of Law no. 85/2014. Challenging its contents. Inadmissibility
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Insolvență. Penalități de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenție de eșalonare neinclusă în programul de plăți. Admitere recurs
Stabilirea onorariului practicianului în insolvență - Curtea de Apel Timișoara s. com. - decizia nr. 550 R din 14 mai 2007 (Comentariu)
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...