Art 2 Dispoziții generale | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
    1. Comentariu terminologic 
    Textul art. 2 proclamă scopul legii: acoperirea pasivului debitorului. 
    Din nefericire, realizarea acestui scop este serios amenințată de existența altor prevederi ale aceleiași legi care reglementează o procedură a planului rămasă tot complicată, de cheltuielile de procedură excesive și uneori inutile, aceste cheltuieli diminuând plățile către creditori. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Participanții la procedura insolvenței
Art 6 Instanțele judecătorești
Art 7 Instanțele judecătorești
Art 8 Instanțele judecătorești
Art 9 Judecătorul-sindic
Art 10 Judecătorul-sindic
Art 11 Judecătorul-sindic
Art 12 Judecătorul-sindic
Reviste:
Citarea și comunicarea actelor de procedură în procedura insolvenței - art. 42 din Legea nr. 85/2014
8. Deschiderea procedurii insolvenței. Incidența dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006. Condiții și efecte
8. Denunțarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenței. Condiții de exercitare
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență/Enforcement of the court decision to attract the former administrator of the debtor in insolvency
Închiderea procedurii insolvenței în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 (corespondentul art. 131 din Legea nr. 85/2006). Probleme apărute în practica judiciară
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență. Studiu de caz
Insolvență. Înlocuire administrator judiciar pentru delegarea atribuțiilor la prezidarea adunării creditorilor. Netemeinicia motivului
Respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței prin decizie irevocabilă. Obligativitatea respectării deciziei instanței de recurs de către tribunal prin judecătorul-sindic
Cerere ridicare sechestru penal instituit de organele penale și menținut de instanța penală, prin decizie definitivă, asupra bunurilor debitoarei falite, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei și adresată judecătorului sindic
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...