Art 149 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 85/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 149.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1)

Dispozițiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilității lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, ~Codului~ comercial român și ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 85/2006:
Art 139 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 140 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 141 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 142 Răspunderea membrilor organelor de conducere
Art 143 Infracțiuni și pedepse
Art 144 Infracțiuni și pedepse
Art 145 Infracțiuni și pedepse
Art 146 Infracțiuni și pedepse
Art 147 Infracțiuni și pedepse
Art 148 Infracțiuni și pedepse
Art 149 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 153 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 154 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 155 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 156 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Creditorii debitorilor urmăriți penal (II)
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Insolvență. Suspendare provizorie a executării hotărârii prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Regimul juridic al onorariului practicianului în insolvență
Analiza aspectelor de noutate introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018^[1] /[Analysis of the changes newly introduced by the Emergency Ordinance no. 88/2018]
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Salvarea debitorului, persoană juridică, supus executării silite: Insolvența
Insolvență. Principiul disponibilității. Necesitatea formulării cererii de înscriere la masa credală și înregistrării acesteia la tribunal/Insolvency. Principle of availability. Need for filing the request to be registered in the list of creditors and for its registration with the court
Doctrină:
Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2013
;
se încarcă...